Fortuna Løypekort

 

En del kommuner har innført gebyr på bruken av sine snøskuterløyper. I den forbindelse har vi utviklet Fortuna Løypekort, som er en nettapplikasjon for salg av løypekort og administrasjon av gebyrene. Fortuna Løypekort ble først bestilt av Tana kommune. De ønsket seg et system som ligner på det som brukes av fiskere i Tanavassdraget (Fortuna Fiskekort), og Fortuna Løypekort ble da utviklet basert på førstnevnte. Det vil si at de to systemene er svært like, noe som vil gjøre det lettere for kortkundene å ta dem i bruk.

Fortuna Løypekort har følgende funksjoner:

  • Generering og utskrift av løypekort i pdf-format.
  • Salg av løypekort kan enten skje fra fast utsalgssted eller på internett med bankkort (eller begge deler).
  • Kunderegister (skuterførere)
  • Fire ulike språk tilgjengelig for kunder (Norsk, samisk, finsk, engelsk). (Admin-/kortselgerpanelet er dog bare tilgjengelig på norsk).
  • Omfattende muligheter for å skreddersy soner, korttyper, prissetting mv.
  • Eksport av alle data til Excel for videre behandling.
  • Nye funksjoner utvikles fortløpende på bestilling.

Online demonstrasjon av systemet er tilgjengelig. Kontakt meg på tlf 905 47 280 (Anders) eller på chat for å avtale tidspunkt.